Đạt Ma Hàng Long DM003Ý NGHĨA:
Đạt Ma được biết đến với khuôn mặt hung đỏ, bộ râu xồm xoàm và thần khí dữ dằn. Đạt Ma là người đặt tiền đề cho môn võ thiếu lâm do đó dễ bắt gặp hình tượng Đạt Ma hàng long thể hiện phon thái mạnh mẽ của người.
Đạt Ma nổi tiếng là người đã khai sinh ra Thiền Học Trung Quốc và là người đã đặt những nền móng đầu tiên cho môn võ Thiếu Lâm Tự lừng danh bằng việc phát triển các thế võ để rèn luyện thân thể từ các hoạt động lao động hằng ngày. 
Tượng gỗ Đạt Ma có tác dụng trấn hạch, giúp chế hóa những luồng khí xung xâm nhập vào gia đình. Tượng gỗ Đạt ma nên được trưng trên kệ hoặc trên đôn cao hướng ra ngoài cửa chính , tránh để dưới nền đất. 


Đạt Ma Hàng Long DM003

Đạt Ma Hàng Long DM003

Đạt Ma Hàng Long DM003

Đạt Ma Hàng Long DM003

Đạt Ma Hàng Long DM003

Đạt Ma Hàng Long DM003

[/chitiet] DMCA.com Protection Status

Nhận xét

Bài đăng phổ biến