Đạt Ma Khất Thực DM002

Ý NGHĨA:
Truyền thống Khất thực của các vị tu hành mà một trong những nét đặc sắc của Đạo Phật. Khất sĩ có nghĩa là khất thực và khất pháp, tức là xin vật thực của người đời để nuôi thân và xin Pháp của Phật để tu hành nuôi tâm.
Tượng gỗ Đạt Ma khất thực từ lâu đã là một trong những đề tài được sáng tác nhiều nhất với khuôn mặt, bộ râu và tướng mạo siêu thoát trần tục. Tượng gỗ Đạt Ma Khất thự còn có ý nghĩa răn bảo người sống phải tu tâm, dưỡng tính, không vì cái lợi mà đánh mất mình.
Đạt Ma Khất Thực DM002

Đạt Ma Khất Thực DM002

Đạt Ma Khất Thực DM002

Đạt Ma Khất Thực DM002
[/chitiet] DMCA.com Protection Status

Nhận xét

Bài đăng phổ biến