Phật Bà Cưỡi Rồng QA001
PHẬT BÀ CƯỠI RỒNG 

Phật Bà biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành, nâng đỡ che chở cho gia chủ.
- Rồng được biết đến như một vật thể tâm linh thể hiện sức mạnh uy quyền, hiện thân cho sự màu nhiệm, mang lại may mắn và thăng tiến trong sự nghiệp
- Hình tượng Phật Bà Quan Âm có rồng phục dưới chân được dân gian niệm tên là Đông Hải Quan Âm hay Nam Hải Quan Âm. Đây là biểu tượng được người dân sùng kính và câu niệm nhiều, nhất là ngư dân đi biển. Tương truyền khi ngư dân gặp sóng gió, Quan Âm thường hiện thân đứng trên đầu rồng, cưỡi sóng gió mà độ ách cho dân.

Phật Bà Cưỡi Rồng
Phật Bà Cưỡi Rồng
Phật Bà Cưỡi Rồng
Phật Bà Cưỡi Rồng
Phật Bà Cưỡi Rồng[/chitiet] DMCA.com Protection Status

Nhận xét

Bài đăng phổ biến