Tượng gỗ Tam Đa TD003


Ý NGHĨA:
Bộ tượng gỗ Tam Đa thực chất là bộ tượng Phúc Lộc Thọ mà chúng ta thường thấy. Sở dĩ gọi là Tam Đa vì Đa có nghĩa là nhiều: Đa Phúc - Đa Lộc - Đa Thọ. Đây được coi là ba mong ước lớn nhất mà con người muốn đạt được.

Bộ tượng gỗ Phúc Lộc Thọ cũng được coi là bộ tượng thần tài. có khả năng mang đến tài lộc, sức khỏe và sự an khang cho gia đình.

Bộ tượng gỗ này luôn được đặt theo một thứ tự nhất định là ông Lộc luôn luôn ở giữa, ông Phúc bên trái và ông Thọ bên phải. Hình ảnh ông Phúc luôn là nụ cười hiền từ, tay bế theo một đứa trẻ; Ông Lộc oai vệ, bụng to, cân đai xệ xuống, đầu đội mũ cánh chuồn, tay giữ gậy như ý đại diện cho quyền lực; Ông Thọ xuất hiện với hình ảnh già nua, đầu trọc, râu dài và tay giữ đào tiên, tương truyền ông sống tới 125 tuổi mà ở thời ông sống đó là một chuyện vô cùng lạ kì.

Tượng gỗ Tam Đa TD003

Tượng gỗ Tam Đa TD003

Tượng gỗ Tam Đa TD003

Tượng gỗ Tam Đa TD003

Tượng gỗ Tam Đa TD003
[/chitiet] DMCA.com Protection Status

Nhận xét

Bài đăng phổ biến